1. Thanh toán

Tùy theo phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản mà quý khách có thông tin khác nhau:

Tiền mặt : Thanh toán trực tiếp cho kế toán Lobitech tại địa chỉ công ty

Chuyển khoản :

Chủ tài khoản : Công ty TNHH Lobitech

Ngân hàng : Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Số tài khoản : 19130952339011

Chi nhánh : Gia Định

***   ***   ***   ***   ***

Chủ tài khoản : Công ty TNHH Lobitech

Ngân hàng : Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Số tài khoản : 142559463

Chi nhánh : Lê Văn Việt

2. Điều khoản

Điều khoản thanh toán được thỏa thuận trong hợp đồng được ký kết giữa các bên. Quý khách chỉ thanh toán khi hiểu rõ các điều khoản thanh toán đã được ký kết giữa các bên.

Quý khách cần liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.