Đang cập nhật nội dung …

1. Thanh toán 

Tùy theo phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản mà quý khách có thông tin khác nhau:

Tiền mặt : Thanh toán trực tiếp cho kế toán Lobitech tại địa chỉ công ty

Chuyển khoản :

Ngân hàng : Vietcombank

Chủ tài khoản : Công ty TNHH Lobitech

Số tài khoản :

Chi nhánh :

 

Ngân hàng : Techcombank

Chủ tài khoản : Công ty TNHH Lobitech

Số tài khoản :

Chi nhánh :

2. Giao nhận

Dựa vào phương thức giao nhận đã thỏa thuận, nhân viên Lobitech sẽ tiến hành giao nhận theo đúng quy trình và kế hoạch đã đề ra.