Việc thanh toán được thực hiện thông qua việc chuyển khoản đến ngân hàng thụ hưởng của công ty. Thông thường với khách hàng mới, quý khách phải thanh toán 100% trước khi giao hàng. Với khách hàng thân thuộc thì chúng tôi có chính sách thanh toán và công nợ riêng cho từng đơn vị, phụ thuộc vào lịch sử thanh toán và doanh thu đơn hàng. Chúng tôi sẽ có hợp đồng nguyên tắc cụ thể cho từng đối tượng khách hàng khác nhau.

Vì đặt thù của hàng hóa và giá trị hàng hóa cao nên việc thanh toán chỉ được thực hiện sau khi hai bên có thỏa thuận cụ thể bằng hợp đồng hoặc đơn hàng. Vì thế quý khách không nên thực hiện việc thanh toán khi chưa nắm rõ các điều khoản khác như giao hàng, lắp đặt, bảo hành.

Quý khách cần liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.