Về vận chuyển, hầu hết chúng tôi vận chuyển lắp đặt đến tận nơi cho khách hàng. Về chi phí vận chuyển, tùy theo đơn hàng và tình trạng vị trí khác nhau của khách hàng mà chúng tôi sẽ báo giá cho từng trường hợp cụ thể.