Vì sản phẩm là sản phẩm lớn, giá trị cao nên trong quá trình giao nhận hàng, sản phẩm cần giao không đúng với chủng loại hoặc sản phẩm bị lỗi hay hư hỏng thì việc đổi trả sản phẩm sẽ được thể hiện cụ thể trong hợp đồng, thời gian đổi hàng phụ thuộc vào từng chủng loại khác nhau mà có thể hiện rõ trong điều khoản giao hàng và đổi trả của hợp đồng. Sau khi đã ký nhận hàng thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đổi trả sản phẩm mà chỉ có trách nhiệm bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành.

Các sản phẩm hầu hết được bảo hành trong thời gian 12 tháng trừ có thỏa thuận riêng. Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm có sự cố do lỗi sản xuất gây ra thì quý khách sẽ được bảo hành miễn phí tận nơi trên toàn quốc.

Các điều khoản bảo hành cũng phải được thể hiện rõ trong hợp đồng mua bán giữa 2 bên.

Quý khách cần liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.